Kolekcja ekskluzywnych zegarków dla kobiet i mężczyzn / Mulier Store

W MULIER STORE troszczymy się o bezpieczeństwo i zapewnienie i ochrony prywatności danych dostarczonych przez naszych klientów. Ponadto w ramach minimum wymaganego przez prawo, gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w ramach norm bezpieczeństwa, które zapobiegają utracie, manipulacji danych lub nieuprawnionego dostępu.

Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że wszystkie dane udostępnione nam poprzez zamówienia i/lub subskrypcję newsletterów, zostaną włączone do Zbioru będącego własnością ALMEDA (dalej MULIER STORE) CIF : 41553932Q, zarejestrowanej w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, w celu obsługi żądań, które mogą być podniesione, zamówień, a także przesłania Państwu informacji na temat produktów i usług oferowanych przez MULIER STORE, jak również wysyłkę promocji handlowych innych firm które mogłyby Państwo zainteresować. Zgoda na otrzymywanie informacji na o produktach sprzedawanych przez MULIER STORE lub przez inne starannie dobrane przez nas firmy uważa się za udzieloną w sposób oczywisty i jednoznaczny poprzez przekazanie danych do MULIER STORE.

Wysyłka ta może być dokonywana za pomocą wszelkich środków, w tym automatycznych systemów telefonicznych w ramach usług telekomunikacyjnych bez interwencji człowieka: SMS, MMS i wiadomości e-mail. Informujemy, że podane informacje nie zostaną ujawnione w żadnym wypadku firmom reklamowym. Jeżeli nie wskazano inaczej, uznaje się za konieczne wypełnienie wszystkich wymaganych formularzy i kuponów zamieszczonych na tej stronie. W przypadku niedostarczenia wszystkich danych uznanych za niezbędne, MULIER STORE może, w zależności od przypadku, nie przyjąć zamówienia.

W każdej chwili można skorzystać z prawa dostępu, sprostowania lub odwołania tych danych, a w stosownych przypadkach, wyrazić swoje życzenie, aby NIE otrzymywać żadnego rodzaju reklam kierując je w formie pisemnej na adres: MULIER STORE:
Carrer de la Rutlla 106 2º 1ª, 17003 Girona, Hiszpania, lub przez e-mail na: info@mulierstore.com. W obu przypadkach należy dołączyć kserokopię swojego dowodu osobistego i wskazać w wiadomości swoje imię i nazwisko wraz ze zdaniem: NIE CHCĘ OTRZYMYWAĆ REKLAMY MULIER STORE I / LUB NIE CHCĘ OTRZYMYWAĆ REKLAM OD INNYCH FIRM.

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że dane osobowe podane są prawdziwe i rzetelne oraz zobowiązuje się powiadomić o jakiejkolwiek ich zmianie lub modyfikacji. Wszelkie straty lub szkody spowodowane stronie lub osobie odpowiedzialnej za stronę lub osobie trzeciej poprzez podanie nieprawidłowej, niedokładnej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych podlegają wyłącznej odpowiedzialności Użytkownika.


No se ha podido añadir el producto a la cesta

Producto añadido a la cesta